Pensum 2013                                                             

 
 
1

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
2

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
3

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
4

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
5

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
6

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
7

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
8

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXEM
AXFE
Humanística
H020 Historia Política
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

H035 Retórica
1.5
PENSUM: 2013ASE

1.5
PENSUM: 2013AXF

1.5
PENSUM: 2013AXM

1.5
PENSUM: 2013AXE

1.5
PENSUM: 2013EXF

1.5
PENSUM: 2013EXE

1.5
PENSUM: 2013AUXF

1.5
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

IE02 Lógica Simbólica
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

3
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
H031 Introducción a la Filosofía
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

HS06/2 Liderazgo
2
PENSUM: 2013ASE

2
PENSUM: 2013AXF

2
PENSUM: 2013AXM

2
PENSUM: 2013AXE

2
PENSUM: 2013EXF

2
PENSUM: 2013EXE

2
PENSUM: 2013AUXF

2
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

SH104 Diálogos de Humanidades I
1.5
PENSUM: 2013ASE

1.5
PENSUM: 2013AXF

1.5
PENSUM: 2013AXM

1.5
PENSUM: 2013AXE

1.5
PENSUM: 2013EXF

1.5
PENSUM: 2013EXE

1.5
PENSUM: 2013AUXF

1.5
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
H032 Ética
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

SH108 Diálogos de Humanidades II
1.5
PENSUM: 2013ASE

1.5
PENSUM: 2013AXF

1.5
PENSUM: 2013AXM

1.5
PENSUM: 2013AXE

1.5
PENSUM: 2013EXF

1.5
PENSUM: 2013EXE

1.5
PENSUM: 2013AUXF

1.5
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
SH109 Diálogos de Humanidades III
1.5
PENSUM: 2013ASE

1.5
PENSUM: 2013AXF

1.5
PENSUM: 2013AXM

1.5
PENSUM: 2013AXE

1.5
PENSUM: 2013EXF

1.5
PENSUM: 2013EXE

1.5
PENSUM: 2013AUXF

PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
H009 Filosofía de Mises
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
H009 Filosofía de Mises
PENSUM: 2013ASE

PENSUM: 2013AXF

PENSUM: 2013AXM

PENSUM: 2013AXE

PENSUM: 2013EXF

PENSUM: 2013EXE

PENSUM: 2013AUXF

3
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
H008 Filosofía de Hayek
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

3
PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM

PENSUM: 2013AXEM

PENSUM: 2013AXFE

 
H043 Seminario de Casos de Ética
3
PENSUM: 2013ASE

3
PENSUM: 2013AXF

3
PENSUM: 2013AXM

3
PENSUM: 2013AXE

3
PENSUM: 2013EXF

3
PENSUM: 2013EXE

3
PENSUM: 2013AUXF

PENSUM: 2013IE

PENSUM: 2013AXFM