Pensum 2011                                                             

 
 
1

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
2

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
3

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
4

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
5

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
6

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
7

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
8

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
AXFM
AXFE
AXEM
Humanística
H020 Historia Política
3
PENSUM: 2011ASE

3
PENSUM: 2011AXF

3
PENSUM: 2011AXM

3
PENSUM: 2011AXE

3
PENSUM: 2011EXF

3
PENSUM: 2011EXE

3
PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

H035 Retórica
1.5
PENSUM: 2011ASE

1.5
PENSUM: 2011AXF

1.5
PENSUM: 2011AXM

1.5
PENSUM: 2011AXE

1.5
PENSUM: 2011EXF

1.5
PENSUM: 2011EXE

1.5
PENSUM: 2011AUXF

1.5
PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

H039 Lógica y Razonamiento Crítico
3
PENSUM: 2011ASE

3
PENSUM: 2011AXF

3
PENSUM: 2011AXM

3
PENSUM: 2011AXE

3
PENSUM: 2011EXF

3
PENSUM: 2011EXE

3
PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

 
H031 Introducción a la Filosofía
3
PENSUM: 2011ASE

3
PENSUM: 2011AXF

3
PENSUM: 2011AXM

3
PENSUM: 2011AXE

3
PENSUM: 2011EXF

3
PENSUM: 2011EXE

3
PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

HS06/2 Liderazgo
2
PENSUM: 2011ASE

2
PENSUM: 2011AXF

2
PENSUM: 2011AXM

2
PENSUM: 2011AXE

2
PENSUM: 2011EXF

2
PENSUM: 2011EXE

2
PENSUM: 2011AUXF

2
PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

SH101 Seminario de Humanidades I
0.75
PENSUM: 2011ASE

0.75
PENSUM: 2011AXF

0.75
PENSUM: 2011AXM

0.75
PENSUM: 2011AXE

0.75
PENSUM: 2011EXF

0.75
PENSUM: 2011EXE

0.75
PENSUM: 2011AUXF

0.75
PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

SR104 Taller de Redacción I
0.75
PENSUM: 2011ASE

0.75
PENSUM: 2011AXF

0.75
PENSUM: 2011AXM

0.75
PENSUM: 2011AXE

0.75
PENSUM: 2011EXF

0.75
PENSUM: 2011EXE

0.75
PENSUM: 2011AUXF

0.75
PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

 
H032 Ética
3
PENSUM: 2011ASE

3
PENSUM: 2011AXF

3
PENSUM: 2011AXM

3
PENSUM: 2011AXE

3
PENSUM: 2011EXF

3
PENSUM: 2011EXE

3
PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

SH108 Diálogos de Humanidades II
1.5
PENSUM: 2011ASE

1.5
PENSUM: 2011AXF

1.5
PENSUM: 2011AXM

1.5
PENSUM: 2011AXE

1.5
PENSUM: 2011EXF

1.5
PENSUM: 2011EXE

1.5
PENSUM: 2011AUXF

1.5
PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

 
SH109 Diálogos de Humanidades III
1.5
PENSUM: 2011ASE

1.5
PENSUM: 2011AXF

1.5
PENSUM: 2011AXM

1.5
PENSUM: 2011AXE

1.5
PENSUM: 2011EXF

1.5
PENSUM: 2011EXE

1.5
PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

 
PENSUM: 2011ASE

PENSUM: 2011AXF

PENSUM: 2011AXM

PENSUM: 2011AXE

PENSUM: 2011EXF

PENSUM: 2011EXE

PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM

 
PENSUM: 2011ASE

PENSUM: 2011AXF

PENSUM: 2011AXM

PENSUM: 2011AXE

PENSUM: 2011EXF

PENSUM: 2011EXE

PENSUM: 2011AUXF

PENSUM: 2011IE

PENSUM: 2011AXFM

PENSUM: 2011AXFE

PENSUM: 2011AXEM