Pensum 2009                                                              
 
1

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
2

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
3

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
4

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
5

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
6

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
7

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
8

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
IE
Humanística
H020 Historia Política
3
PENSUM: 2009ASE

3
PENSUM: 2009AXF

3
PENSUM: 2009AXM

3
PENSUM: 2009AXE

3
PENSUM: 2009EXF

3
PENSUM: 2009EXE

3
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

H035 Retórica
1.5
PENSUM: 2009ASE

1.5
PENSUM: 2009AXF

1.5
PENSUM: 2009AXM

1.5
PENSUM: 2009AXE

1.5
PENSUM: 2009EXF

1.5
PENSUM: 2009EXE

1.5
PENSUM: 2009AUXF

1.5
PENSUM: 2009IE

H037 Lógica
1.5
PENSUM: 2009ASE

1.5
PENSUM: 2009AXF

1.5
PENSUM: 2009AXM

1.5
PENSUM: 2009AXE

1.5
PENSUM: 2009EXF

1.5
PENSUM: 2009EXE

1.5
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

 
H031 Introducción a la Filosofía
3
PENSUM: 2009ASE

3
PENSUM: 2009AXF

3
PENSUM: 2009AXM

3
PENSUM: 2009AXE

3
PENSUM: 2009EXF

3
PENSUM: 2009EXE

3
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

HS06/2 Liderazgo
2
PENSUM: 2009ASE

2
PENSUM: 2009AXF

2
PENSUM: 2009AXM

2
PENSUM: 2009AXE

2
PENSUM: 2009EXF

2
PENSUM: 2009EXE

2
PENSUM: 2009AUXF

2
PENSUM: 2009IE

SH101 Seminario de Humanidades I
0.75
PENSUM: 2009ASE

0.75
PENSUM: 2009AXF

0.75
PENSUM: 2009AXM

0.75
PENSUM: 2009AXE

0.75
PENSUM: 2009EXF

0.75
PENSUM: 2009EXE

0.75
PENSUM: 2009AUXF

0.75
PENSUM: 2009IE

SR104 Taller de Redacción I
0.75
PENSUM: 2009ASE

0.75
PENSUM: 2009AXF

0.75
PENSUM: 2009AXM

0.75
PENSUM: 2009AXE

0.75
PENSUM: 2009EXF

0.75
PENSUM: 2009EXE

0.75
PENSUM: 2009AUXF

0.75
PENSUM: 2009IE

 
H033 Ética
3
PENSUM: 2009ASE

3
PENSUM: 2009AXF

3
PENSUM: 2009AXM

3
PENSUM: 2009AXE

3
PENSUM: 2009EXF

3
PENSUM: 2009EXE

3
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

SH102 Seminario de Humanidades II
0.75
PENSUM: 2009ASE

0.75
PENSUM: 2009AXF

0.75
PENSUM: 2009AXM

0.75
PENSUM: 2009AXE

0.75
PENSUM: 2009EXF

0.75
PENSUM: 2009EXE

0.75
PENSUM: 2009AUXF

0.75
PENSUM: 2009IE

SR105 Taller de Redacción II
0.75
PENSUM: 2009ASE

0.75
PENSUM: 2009AXF

0.75
PENSUM: 2009AXM

0.75
PENSUM: 2009AXE

0.75
PENSUM: 2009EXF

0.75
PENSUM: 2009EXE

0.75
PENSUM: 2009AUXF

0.75
PENSUM: 2009IE

 
SH103 Seminario de Humanidades III
0.75
PENSUM: 2009ASE

0.75
PENSUM: 2009AXF

0.75
PENSUM: 2009AXM

0.75
PENSUM: 2009AXE

0.75
PENSUM: 2009EXF

0.75
PENSUM: 2009EXE

0.75
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

SR106 Taller de Redacción III
0.75
PENSUM: 2009ASE

0.75
PENSUM: 2009AXF

0.75
PENSUM: 2009AXM

0.75
PENSUM: 2009AXE

0.75
PENSUM: 2009EXF

0.75
PENSUM: 2009EXE

0.75
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

 
PENSUM: 2009ASE

PENSUM: 2009AXF

PENSUM: 2009AXM

PENSUM: 2009AXE

PENSUM: 2009EXF

PENSUM: 2009EXE

PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

 
PENSUM: 2009ASE

PENSUM: 2009AXF

PENSUM: 2009AXM

PENSUM: 2009AXE

PENSUM: 2009EXF

PENSUM: 2009EXE

PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

 
PENSUM: 2009ASE

PENSUM: 2009AXF

PENSUM: 2009AXM

PENSUM: 2009AXE

PENSUM: 2009EXF

PENSUM: 2009EXE

PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

 
H043 Seminario de Casos de Ética
3
PENSUM: 2009ASE

3
PENSUM: 2009AXF

3
PENSUM: 2009AXM

3
PENSUM: 2009AXE

3
PENSUM: 2009EXF

3
PENSUM: 2009EXE

3
PENSUM: 2009AUXF

PENSUM: 2009IE

H047 Ética Empresarial
PENSUM: 2009ASE

PENSUM: 2009AXF

PENSUM: 2009AXM

PENSUM: 2009AXE

PENSUM: 2009EXF

PENSUM: 2009EXE

PENSUM: 2009AUXF

3
PENSUM: 2009IE

Métodos Cuantitativos y Ciencias
IE02 Lógica Simbólica
PENSUM: 2009ASE

PENSUM: 2009AXF

PENSUM: 2009AXM

PENSUM: 2009AXE

PENSUM: 2009EXF

PENSUM: 2009EXE

PENSUM: 2009AUXF

3
PENSUM: 2009IE

M002 Análisis Matemático I
3
PENSUM: 2009ASE

3
PENSUM: 2009AXF

3
PENSUM: 2009AXM

3
PENSUM: 2009AXE

3
PENSUM: 2009EXF

3
PENSUM: 2009EXE

3
PENSUM: 2009AUXF