Pensum 2008                                                              
 
1

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
2

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
3

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
4

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
5

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
6

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
7

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
8

ASE
AXF
AXM
AXE
EXF
EXE
AUXF
Humanística
H020 Historia Política
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

H035 Retórica
1.5
PENSUM: 2008ASE

1.5
PENSUM: 2008AXF

1.5
PENSUM: 2008AXM

1.5
PENSUM: 2008AXE

1.5
PENSUM: 2008EXF

1.5
PENSUM: 2008EXE

1.5
PENSUM: 2008AUXF

H037 Lógica
1.5
PENSUM: 2008ASE

1.5
PENSUM: 2008AXF

1.5
PENSUM: 2008AXM

1.5
PENSUM: 2008AXE

1.5
PENSUM: 2008EXF

1.5
PENSUM: 2008EXE

1.5
PENSUM: 2008AUXF

 
H031 Introducción a la Filosofía
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

HS06/2 Liderazgo
2
PENSUM: 2008ASE

2
PENSUM: 2008AXF

2
PENSUM: 2008AXM

2
PENSUM: 2008AXE

2
PENSUM: 2008EXF

2
PENSUM: 2008EXE

2
PENSUM: 2008AUXF

SH101 Seminario de Humanidades I
0.75
PENSUM: 2008ASE

0.75
PENSUM: 2008AXF

0.75
PENSUM: 2008AXM

0.75
PENSUM: 2008AXE

0.75
PENSUM: 2008EXF

0.75
PENSUM: 2008EXE

0.75
PENSUM: 2008AUXF

SR101 Seminario de Redacción I
0.75
PENSUM: 2008ASE

0.75
PENSUM: 2008AXF

0.75
PENSUM: 2008AXM

0.75
PENSUM: 2008AXE

0.75
PENSUM: 2008EXF

0.75
PENSUM: 2008EXE

0.75
PENSUM: 2008AUXF

 
H033 Ética
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

SH102 Seminario de Humanidades II
0.75
PENSUM: 2008ASE

0.75
PENSUM: 2008AXF

0.75
PENSUM: 2008AXM

0.75
PENSUM: 2008AXE

0.75
PENSUM: 2008EXF

0.75
PENSUM: 2008EXE

0.75
PENSUM: 2008AUXF

SR108 Taller de Redacción
1.5
PENSUM: 2008ASE

1.5
PENSUM: 2008AXF

1.5
PENSUM: 2008AXM

1.5
PENSUM: 2008AXE

1.5
PENSUM: 2008EXF

1.5
PENSUM: 2008EXE

1.5
PENSUM: 2008AUXF

 
SH103 Seminario de Humanidades III
0.75
PENSUM: 2008ASE

0.75
PENSUM: 2008AXF

0.75
PENSUM: 2008AXM

0.75
PENSUM: 2008AXE

0.75
PENSUM: 2008EXF

0.75
PENSUM: 2008EXE

0.75
PENSUM: 2008AUXF

SR106 Taller de Redacción III
0.75
PENSUM: 2008ASE

0.75
PENSUM: 2008AXF

0.75
PENSUM: 2008AXM

0.75
PENSUM: 2008AXE

0.75
PENSUM: 2008EXF

0.75
PENSUM: 2008EXE

0.75
PENSUM: 2008AUXF

 
PENSUM: 2008ASE

PENSUM: 2008AXF

PENSUM: 2008AXM

PENSUM: 2008AXE

PENSUM: 2008EXF

PENSUM: 2008EXE

PENSUM: 2008AUXF

 
PENSUM: 2008ASE

PENSUM: 2008AXF

PENSUM: 2008AXM

PENSUM: 2008AXE

PENSUM: 2008EXF

PENSUM: 2008EXE

PENSUM: 2008AUXF

 
PENSUM: 2008ASE

PENSUM: 2008AXF

PENSUM: 2008AXM

PENSUM: 2008AXE

PENSUM: 2008EXF

PENSUM: 2008EXE

PENSUM: 2008AUXF

 
H043 Seminario de Casos de Ética
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

Métodos Cuantitativos y Ciencias
M002 Análisis Matemático I
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

MS01 Álgebra
2
PENSUM: 2008ASE

2
PENSUM: 2008AXF

2
PENSUM: 2008AXM

2
PENSUM: 2008AXE

2
PENSUM: 2008EXF

2
PENSUM: 2008EXE

2
PENSUM: 2008AUXF

 
M003 Análisis Matemático II
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

 
M101 Análisis Matemático III
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

M102 Estadística I
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

 
M103 Análisis Matemático IV
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

M108 Inferencia Estadística
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

 
M105 Modelos de Decisión I
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

3
PENSUM: 2008AUXF

 
M201 Modelos de Decisión II
3
PENSUM: 2008ASE

3
PENSUM: 2008AXF

3
PENSUM: 2008AXM

3
PENSUM: 2008AXE

3
PENSUM: 2008EXF

3
PENSUM: 2008EXE

PENSUM: 2008AUXF

 
PENSUM: 2008ASE

PENSUM: 2008AXF

PENSUM: 2008AXM

PENSUM: 2008AXE

PENSUM: 2008EXF

PENSUM: 2008EXE

PENSUM: 2008AUXF

 
PENSUM: 2008ASE

PENSUM: 2008AXF

PENSUM: 2008AXM

PENSUM: 2008AXE

PENSUM: 2008EXF

PENSUM: 2008EXE

PENSUM: 2008AUXF

Economía
E003 Economía I
3
PENSUM: 2008ASE

3